Política d’empresa

DECLARACIÓ DE PRINCIPIS DE LA POLÍTICA DE GESTIÓ CORPORATIVA
La Direcció General de VICTRANSA, empresa dedicada al transport i a la logística de mercaderies per carretera que ofereix una gestió de logística integrada, és conscient, i així ho vol transmetre i integrar als valors del seu personal i els seus col·laboradors, que el futur passa per ser una empresa EXCEL·LENT. És a dir, una empresa que sigui valorada pels seus clients de manera positiva i diferenciada respecte als seus competidors. El nostre objectiu és la satisfacció dels nostres accionistes, del personal intern, dels autònoms, de les empreses col·laboradores i de la societat en general, i per aconseguir-ho, seguim un procés de millora continuada d’acord amb el principi de:

“Victransa: un servei de confiança”

“La seva satisfacció és la nostra recompensa”

Per aconseguir-ho, hem apostat per:

  • Considerar la qualitat, la seguretat, el medi ambient i la responsabilitat social com a aspectes clau en la presa de decisions.
  • Mantenir un sistema de gestió corporativa integrat, eficient, basat en un procés de millora contínua dels resultats, que ofereixi qualitat en el servei, respecte pel medi ambient i prevenció de la contaminació, seguretat de les operacions i del personal, a més de complir amb les expectatives dels accionistes mantenint el marge d’explotació de VICTRANSA.
  • Disposar d’un tracte directe i transparent amb els clients mitjançant un departament destinat a tractar de manera individualitzada amb cadascun d’ells (DACC).
  • Disposar d’una estructura d’empresa dinàmica capaç d’adaptar-se als canvis de necessitats que transmeten els clients i el mercat..
  • Involucrar activament el personal mitjançant programes de formació, motivació o participació, garantint així una correcta capacitació per al bon desenvolupament de les tasques i responsabilitats relacionades amb cada lloc de treball.
  • Establir col·laboracions estratègiques amb els nostres proveïdors, autònoms i delegacions externes per disposar d’una interacció que aporti valor afegit a totes les parts.
  • Fer un seguiment i un control dels riscos laborals, amb l’objectiu de garantir i millorar les condicions i el bon ambient de treball de tot el personal de VICTRANSA.
  • Complir la legislació i altres requisits en tots els àmbits empresarials, ja siguin operatius, mediambientals o relacionats amb la prevenció de riscos laborals.
  • Mantenir un diàleg obert amb tots els grups d’interès, basat en la claredat i la transparència.
  • Afavorir una bona comunicació interna a tots els nivells jeràrquics de l’empresa, establint programes de millora i reconeixent les millors propostes del nostre personal, especialment les que suposin una millora en la qualitat del servei, el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

signaturaJaume
Jaume Noguer Alsina
Director general
Vic, 12 de desembre de 2012